ЗАУВАЖЕННЯ ДО ГЕНПЛАНУ М. ОДЕСИ

 
В 2008 році пропозиція ГО «МАМА-86-Одеса» щодо організації пішохідної та велосипедної “ Стежки здоров’я Лузанівка – Пересип” була інтегрована до генерального плану розвитку міста Одеси у вигляді організації нижньої набережної на території всього міста Одеси.

В 2007 році громадська організація «МАМА-86-ОДЕСА» внесла до Одеської міської ради пропозицію щодо створення рекреаційної зони на Чорноморському узбережжі міста Одеси і організувати пішохідну та велосипедну «Стежку здоров’я Лузанівка-Пересип” та внести відповідні зміни до генерального плану розвитку м. Одеси. Стежку пропонується прокласти на відстані не менш як 100 метрів від урізу води, з тим щоб забезпечити таким чином винос в натуру 100 метрової санітарно-захисної смуги Чорного моря.

До пропозиції додавались:
1. Аналіз законодавчої бази.
2. Соціально-екологічні аспекти планування територій на прикладі території Пересип-Лузанівка.
3. Інформація про європейський досвід організації туристичних пішохідних маршрутів.

Ціль:
Організаційне забезпечення гарантування права доступу громадян до морського узбережжя для здійснення загального використання природних ресурсів шляхом упорядкування стежок для проходу громадян через орендовані земельні ділянки.

Задачі:

  • Реалізація права громадян на доступ до узбережжя Чорного моря міста Одеси для загального використання природних ресурсів;
  • Розвиток туристичної інфраструктури;
  • Розв’язання екологічних проблем та створення передбаченної законодавством України 100-метрової санітарно-захисної смуги вздовж узбережжя Чорного моря;
  • Підвищення інвестиційної привабливості території “Лузанівка-Пересип”
  • Розв’язання соціально-економічних проблем мешканців міста Одеси шляхом розширення соціального простору для забезпечення рекреаційних та оздоровчих потреб громадян;
  • Долучення до Все європейської мережі пішохідних туристичних маршрутів, що проходять через всю Європу, включаючи пограничні з Україною Польщу та Словакію.

Обгрунтування:
Стаття 63 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” передбачає повноваження місцевих рад утворювати рекреаційні зони – ділянки суші і водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму, що узгоджується з повноваженням міської ради приймати рішення про організацію територій, що підлягають особливій охороні (п. 37 частини першої ст. 26 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”).

Глава 2 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” визначає, зокрема, такі повноваження виконавчих органів міських рад як забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів (підпункт 2 пункту „а” частини першої ст. 27), створення місць відпочинку громадян (підпункт 7 пункту „а” частини першої ст. 30), підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів, що підлягають особливій охороні.