Інформація про нас

 
Чорноморський жіночий клуб – це громадська організація, яка об’єднує жінок лідерів
громадських організацій, активістів, експертів, жінок лідерів органів місцевого
самоврядування навколо ідеї збереження довкілля. Ми сфокусовані на ідеї сталого розвитку
Чорноморського регіону та ведемо боротьбу за енергоефективність, протидію зміні клімату,
за чисте повітря для всіх, розвиток сталого транспорту, захист водних ресурсів та водних
екосистем.

Наша Візія:

Справедлива та здорова планета для всіх.
Ми бачимо світ, в якому досягнуто гендерну рівність і всі жінки, чоловіки і діти ведуть гідне
життя, поділяючи повну особисту відповідальність за здорове довкілля та справедливий і
сталий світ.

Наша Місія:

Залучення жіночих пріоритетів до політики та дій

Чорноморський жіночий клуб послідовно виступає за зміцнення ролі жінок в суспільстві та
в процесі прийняття рішень на місцевому, державному та глобальному рівнях.

Наша ціль:

Безпечне та здорове довкілля для всіх
Посилаючись на статтю 50 Конституції України, де закріплене право громадян на безпечне
для життя і здоров’я довкілля, Громадська організація визначає своєю основною метою
задоволення, захист та реалізацію членами Громадської організації своїх законних прав і
свобод, приділяючи першочергову увагу проблемам екологічного характеру, а саме охороні
навколишнього середовища та здоров’я людини.

Звіт Чорноморського жіночого клубу за 2020 рік