Буквиця

Буквиця

Чернівецьке обласне громадсько – молодіжне екологічне об’єднання

Рік створення: 1993, рік реєстрації, організації 1998р.
Місія: сприяння соціально – економічним процесам розвитку регіону, місцевого самоврядування та сільського зеленого туризму, формування екологічного світогляду та екологічної культури молоді, її активної громадської позиції.

Головні напрямки діяльності

 • впровадження інноваційних методів, сучасних технологій та міжнародниої практики у сфері екоосвіти, ековиховання та «зеленого» підприємництва;
 • створення сприятливих умов щодо сталого розвитку сільських громад шляхом розвитку кооперації, фермерства та сільського туризму;
 • розробка та участь у обговоренні проектів рішень з питань екологічної державної політики; організація та проведення природоохоронних акцій;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглив столів;
 • видання методичних посібників та інфо – бюлетенів.

Членами нашої організації є студенти педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, студенти Чернівецького національного університету, школярі.

Діяльність 2008 – 2009 рр.:

 • Впровадження проекту «Допомога сільським родинам Буковини у розвитку особистих селянських господарств 2007-2011». Міжнародна Благодійна Фундація “Хайфер Проджект Інтернешенл” – інформаційно – консультаційний супровід;
 • Навчальні виїзні семінари, тренінги у кущові громади області: «Буковинський кластер зеленого туризму», «Традиційні промисли буковинців – як домінуючий фактор самозайнятості населення », « Мобілізація місцевих громад » – активізація та розвиток територіальної громади в контексті європейської інтеграції;
 • « В майбутнє без звалищ» – інформаційна та екопросвітницька робота серед місцевого населення області, еколого – інформаційні тури по області (члени ГР з представниками ДЕІ)- постійно;
 • Програма «Партнерство без кордонів» – транскордонні проекти за напрямками: стимулювання соціально – економічного розвитку та управління природними ресурсами (4 реалізованих проектів FARE ) та організація міжнародних конференцій;
 • Впровадження проекту “Створення передумов для впровадження кластерної моделі розвитку СЗТ на Буковині “ співфінансування: Німецьке Товариство Технічного Співпробітництва (ГТЦ) в партнерстві з Чернівецькою ОДА;
 • Організація та проведення щорічного етнофестивалю – ярмарку «Захарецький Гарчик»;

Наші контакти:
58000 м. Чернівці, проспект Незалежності 90 –Г/ 81
тел. (0372) 3-10-32
факс 57-31-47
тел. 067 3730113
Е-mail: bukvitsa@yandex.ru