Соціальний проект «Проведення громадської екологічної експертизи техніко-економічного обґрунтування рекультивації Лузанівських озер»

Рекультивація Лузанівських озерГромадська організація «МАМА-86-Одеса» у рамках «Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси до 2016 року” реалізувала соціальний проект «Проведення громадської екологічної експертизи техніко-економічного обґрунтування рекультивації Лузанівських озер».
Метою проекту є покращення якості життя одеситів через сприяння створенню природної зеленої зони нового типу – Ветланд парку (парку водно-болотних угідь). Рекультивована та добре організована територія Лузанівських озер та створена природна зелена зона нового типу – Одеський Ветланд парк стане чинником значного покращення якості життя як для громад прилягаючих територій, так і для громади міста Одеси, а також збільшить рекреаційну привабливість Одеси та посилить процес створення Національного парку «Куяльницький».

В рамках проекту:
– поведено громадську екологічну експертизу техніко-економічного обґрунтування рекультивації Лузанівських озер;
– розроблено Концепцію організації майбутнього Ветланд парку ( том І, том ІІ концепції ) на території Лузанівських озер;
– проведено громадське обговорення громадської екологічної експертизи та Концепції організації майбутнього Ветланд парку.

Рекультивована та добре організована територія Лузанівських озер та створена природна зелена зона нового типу – Одеський Ветланд парк стане чинником значного покращення якості життя як для громад прилягаючих територій, так і для громади міста Одеси, а також збільшить рекреаційну привабливість Одеси.

Створення Ветланд парку розглядається як значний чинник створення сприятливих умов для розвитку заповідних територій в межах рекреаційно-оздоровчих зон, зокрема підтримання процесу створення Національного парку «Куяльницький».