СОЦIАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЛУЗАНІВСЬКИХ ОЗЕР»

Громадська організація «МАМА-86-Одеса» реалізує соціальний проект у рамках «Програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси до 2016 року”

Метою проекту є покращення якості життя одеситів через сприяння створенню природної зеленої зони нового типу – Ветланд парку (парку водно-болотних угідь). Рекультивована та добре організована територія Лузанівських озер та створена природна зелена зона нового типу – Одеський Ветланд парк стане чинником значного покращення якості життя як для громад прилягаючих територій, так і для громади міста Одеси, а також збільшить рекреаційну привабливість Одеси та посилить процес створення Національного парку «Куяльницький».

В рамках проекту планується:
– підготувати громадську екологічну експертизу техніко-економічного обґрунтування рекультивації Лузанівських озер;
– розробити Концепцію організації майбутнього Ветланд парку на території Лузанівських озер;
– організувати громадське обговорення громадської екологічної експертизи та Концепції організації майбутнього Ветланд парку;
– організувати інформаційно-просвітницьку роботу серед населення про цінність збереження природних екосистем водно-болотних угідь.

Рекультивована та добре організована територія Лузанівських озер та створена природна зелена зона нового типу – Одеський Ветланд парк стане чинником значного покращення якості життя як для громад прилягаючих територій, так і для громади міста Одеси, а також збільшить рекреаційну привабливість Одеси.

Створення Ветланд парку розглядається як значний чинник створення сприятливих умов для розвитку заповідних територій в межах рекреаційно-оздоровчих зон, зокрема підтримання процесу створення Національного парку «Куяльницький».