Спільна Операційна Програма «Басейн Чорного моря 2014-2020»

Прес реліз

Спільна Операційна Програма «Басейн Чорного моря 2014-2020»

Завершення транскордонного проєкту «Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSB»

 

Партнер  проєкту «Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSB» Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» презентує ключові результати та досягнення, отримані по закінченню запланованих заходів.

17 жовтня 2022 р.

Режим: Без обмежень, для негайного розповсюдження

 

Проєкт «Стратегія нульових відходів: методи та імплементація у басейні Чорного моря – ZeroWasteBSB» тривав 30 місяців з квітня 2020 року по жовтень 2022 р. ZeroWasteBSB 788 фінансувався Спільною операційною програмою «Black Sea Basin 2014-2020» та був заснований на транскордонному партнерстві між регіональними, місцевими органами влади, неурядовими організаціями та науково-дослідним інститутом.

Партнерами Проєкту виступили:

 • Спеціальна провінціальна адміністрація Кіркларелі (Туреччина)
 • Громадська організація «ANTIGONE» (Греція)
 • Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАНУ» (Україна)
 • Муніципалітет м. Царево (Болгарія)

Головною метою Проєкту ZeroWasteBSB 788 стало підвищення обізнаності щодо екологічних проблем, належних практик поводження з річковим та морським забрудненням для забезпечення покращення добробуту людей у регіонах Чорноморського басейну.

В межах реалізації Проєкту партнери застосовували підхід, заснований на поєднанні кращих державних рішень, створенні належних та ефективних планів поводження з відходами, розробці соціальних заходів щодо підвищення обізнаності громадськості та залучення місцевих жителів для мінімізації забруднення басейну Чорного моря.

Проєкт охопив сільські райони провінції Кіркларелі: райони Деміркей і Візе (39 сіл) у Туреччині та сільські райони муніципалітету Царево у Болгарії. Також діяльність проєкту вплинула на одні з найбільших міст Чорноморського басейну – Салоніки (Греція) та Одесу (Україна).

 

Ключові заходи проєкту ZeroWasteBSB 788 були спрямовані на подолання місцевих проблем в цільових областях:

 • відсутність практик і планів управління роздільним збором відходів і їх переробкою, зокрема, незавершеність і низька ефективність таких планів/практик,
 • неефективні заходи зі зменшення забрудненя, що надходить до моря, в основному спричинене низькою культурою роздільного збору відходів та правильного поводження з ними,
 • високий рівень залежності від пластику та низький рівень його переробки,
 • технологічне відставання щодо сучасних методів і практик для збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів і морського сміття,
 • недостатня поінформованість та освіченість громадськості щодо правильного збору та поводження з морським сміттям.

Задля досягнення головної мети проєкту були сформовані 3 основні спільні транскордонні активності, які передбачали:

(1) аналіз та планування діяльності згідно зі станом забруднення в цільових областях проєкту, ключовим результатом якої стала підготовка та випуск посібника: «Zero Waste Management Plan. План Zero Waste менеджменту (на прикладі Одеського регіону – Україна)». Посібник включив детальне техніко-економічне обґрунтування існуючої ситуації щодо збору та управління відходами в цільових регіонах.

(2) заходи з підвищення обізнаності громадськості щодо систем з нульовими відходами, в результаті виконання якої було підготовлено ряд друкованих матеріалів та проведена широка інформаційна кампанія серед громадськості та молоді:

 • посібник «Аналіз систем нульових відходів у Європі та цільових країнах»;
 • ліфлет та буклет на тему «Ключові засади впровадження компостування органічних відходів», які включені до роздаткового пакету ZeroWaste Центру;
 • ліфлет та буклет на тему «Як зробити компостні ящики та правильно компостувати».

Друковані матеріали поширювались серед навчальних закладів, що долучились до компостування органічних відходів у м. Одеса та Одеській області.

 • Інформаційна кампанія включала:

2 локальних семінари для зацікавлених сторін, на тему «Що таке органічні відходи та корисне використання компостних ящиків (компостерів)», до яких долучилось більше 120 студентів та викладачів з Одеси; 25 семінарів-тренінгів на тему «Як зробити компостні ящики» для навчальних закладів Одеської області та м. Одеса, які надалі отримали компостери для компостування органічних відходів. За результатами проведених заходів більше 500 учнів отримали навички з компостування та підготовки компостних ящиків.

Заключна 3-тя спільна транскордонна активність Проєкту ZeroWasteBSB передбачала:

(3) розвиток стійкого транскордонного партнерства для «нульових відходів» у басейні Чорного моря. Виконання даної активності було спрямовано на розвиток стійкого партнерства між зацікавленими сторонами для забезпечення трансферу діяльності Проєкту ZeroWasteBSB 788 і після його завершення. В такому контексті партнери започаткували роботу «ZeroWaste Центрів» та онлайн-мережу для передачі отриманих знань, досвіду та дублювання результатів проєкту в інші цільові райони Чорноморського басейну. На базі ДУ ІРЕЕД НАНУ також було запущено «ZeroWaste Центр».

Запланована діяльність в межах проєкту ZeroWasteBSB 788 була виконана в повному обсязі та представлена партнерами на заключній прес-конференції.

*********

Для отримання більше інформації про проєкт відвідайте веб-сайт:

www. bsbzerowaste.eu

 

Для контактів:

 

Юлія Котельнікова, координаторка проєкту

телефон: +380 96 084 3640

електронна пошта: j1.kotelnikova@gmail.com

Ірина Шатохіна, асистент проєкту

телефон: +380 67 703 9517

електронна пошта: 01ekspertiza777ekolog@gmail.com

Press release.docx