Стратегічна екологічна оцінка детального плану території в межах вулиці Штильової, Миколаївської дороги, вулиці Красної та залізниці в місті Одеса

Звіт про стратегічну екологічну оцінку (надалі СЕО) детального плану території в межах вулиці Штильової, Миколаївської дороги, вулиці Красної та залізниці в місті Одеса (надалі ДПТ) виконаний групою експертів та громадських активістів базуючись на положеннях «Протоколу про стратегічну екологічну оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Еспо)». Протокол був прийнятий 21 травня 2003 року на Конференції Міністрів охорони навколишнього середовища та був ратифікований Україною 1 липня 2015 року.

Метою протоколу є забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища, включаючи здоров’я населення, шляхом встановлення чітких, відкритих і ефективних процедур стратегічної екологічної оцінки, забезпечення участі громадськості в стратегічній екологічній оцінці, а також врахування інтересів охорони здоров’я населення при розробці політики та законодавства.

Детальний план території (Пояснювальна записка та схеми ДПТ) в межах вулиці Штильової, Миколаївської дороги, вулиці Красної та залізниці в місті Одеса був затверджений 21.09.2016 рішенням Одеської міської ради №1095-VII. Рішення про затвердження ДПТ було оскаржено в суді головою громадських організацій «МАМА-86-ОДЕСА» та «Чорноморський жіночий клуб», судовий розгляд досі не завершено. Стратегічна екологічна оцінка на момент прийняття ДПТ в межах вулиці Штильової, Миколаївської дороги, вулиці Красної та залізниці в місті Одеса Одеською міською радою не проводилася, так як Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий та набрав чинності тільки 12 жовтня 2018 року.